เครื่องแกงไทย
เครื่องแกงไทย

อาหารไทยส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ดร้อน แต่แท้จริงแล้วต้นกำเนิดของพริกมาจากประเทศอื่น ได้แก่ อินเดีย และแมกซิโก แม้ว่าโดยหลักแกงของไทยจะใช้กะทิ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแกงของอินเดีย แต่ชาวไทยก็ได้พัฒนาสูตรและรสชาติเป็นของตัวเองจนเป็นที่รู้จักในนามของ เครื่องแกงไทย โดยการลดเครื่องเทศบางชนิด และเพิ่มสมุนไพรบางอย่าง เช่น ตะไคร้, ข่า, มะกรูด และกะปิ สิ่งสำคัญที่ทำให้แกงของไทยได้รับความนิยมทั่วโลก นั่นก็เพราะคนรุ่นก่อนได้คิดค้นสูตรเครื่องแกงที่มีความโดดเด่น และรสชาติอร่อย เค้าได้ใช้สมุนไพรที่เป็นเหมือนยารักษาโรคมาเป็นเครื่องปรุงในอาหาร ตัวอย่างเช่นพริก : ประกอบด้วยวิตามินซี, อี, บี 1, บี 2, บี 3 ช่วยระบบการหายใจ หมุนเวียนโลหิต ใบโหระพา : ช่วยระบบย่อยอาหาร หอมแดง : ช่วยป้องกันหวัด กระเทียม : ช่วยลดคอเลสเตอรอล และช่วยป้องกันโรคหัวใจ กะทิ : ให้พลังงาน (Get Fat) กะปิ : ประกอบด้วยแคลเซียม และวิตามินเอ ทั้งหมดนี้ คือ ส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่เราจะได้รับในหนึ่งจาน ซึ่งเป็นความรู้ที่คนไทยได้ค้นพบและสืบต่อรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การเป็นสากลไม่ได้หมายความว่ารสชาติดั้งเดิม ต้องลดหย่อนลงไป แต่ควรจะภูมิใจและรักษาสืบทอดต่อไป ซึ่งในความเป็นจริง แกงของไทยนั้นปรุงง่ายและรับประทานกับข้าวสวยก็อร่อ

อะเมสซิ่ง ไทยแลนด์
ประเทศไทยแดนมหัศจรรย์
จะไปไหนก็ได้ยินแต่ชื่อ "อะเมสซิ่ง ไทยแลนด์" หรือ "ประเทศไทยแดนมหัศจรรย์" ไปทุกหนทุกแห่ง หลายคนก็จะนึกถึงภาพสัญลักษณ์รูปดวงตาและอีกหลายคนอาจนึกถึงภาพโฆษณารูปฝรั่งสวมชฎา หรือฝรั่งสวมหมวกชาวเขา ก็คงเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของไทยนั่นเองวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน อะเมสซิ่ง ไทยแลนด์ ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ก็คือ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลา๒ ปีนี้ เนื่องจากโอกาสสำคัญของประเทศไทย ๒ วาระคือ การจัดงานเอเชี่ยนเกมส์ในปี ๒๕๔๑ และพระราชพิธี และรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในปี ๒๕๔๒ ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงนำเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวมาเป็นหลักในการจัดการส่งเสริมให้เป็นปี อะเมสซิ่งไทยแลยด์ และเนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลเล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นหนทางให้สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกหนทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ของประเทศไทย อาทิ งานเฉลิมพระชนมพรรษา , งานเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค, งานประเพณีสงกรานต์ แล้ว ยังจัดให้มีพิธีเปิดงานอะเมสซิ่ง ไทยแลนด์ ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนอะเมสซิ่ง ไทยแลนด์ หรือ ๙ มหัศจรรย์
๑. AMAZING SHOPPING PARADISE สนับสนุนกำลังซื้อจับจ่ายด้านศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยของแต่ละภูมิภาค๒. AMAZING TASTE OF THAILAND สนับสนุนกิจกรรม ด้านการรับประทานอาหารไทย การปรุงอาหารไทยร้านอาหารไทย คุณค่าของสมุนไพร และผลไม้เมืองร้อนที่มีรสชาติ ๓. AMAZING CULTURAL HERITAGE เน้นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณต่างๆ ของไทย ๔. AMAZING ARTS AND LIFESTYLE คือ ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่าง ๆ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้าน๕. AMAZING WORLD HERITAGE หมายถึง สถานที่ต่าง ๆ ของไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกเช่น เมืองเก่าสุโขทัย ๖. AMAZING SPORTS AND ENTERTAINMENT สนับสนุนด้ารการกีฬา และการแสดงบันเทิงต่างๆ ๗. AMAZING NATURAL HERITAGE หมายถึง มรดกทางธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ๘. AMAZING GATEWAYS สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประตูสำคัญที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่อนุภาคในลุ่มแม่น้ำโขง,ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทางใต้และพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน ๙. AMAZING AGRICULTURAL HERITAGE ส่งเสริมการเกษตรของไทย ซึ่งรวมทั้งสวนผลไม้สมุนไพร สวนเกษตร และโครงการหลวงสวนสมุนไพร เป็นต้น
นอกเหนือจากกิจกรรมและสินค้าต่าง ๆ แล้วนั้น ทางการท่องเที่ยวยังเตรียมการในเรื่องความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและจะมีมาตรการป้องกันการหลอกลวงในการขายสินค้า โดยจะมีการออกใบรับรองมาตรฐานของสินค้าหรือใบรับประกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้า ว่าจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพกลับไปอาทิเช่น สินค้าประเภทจิวเวลรี่ ซึ่งเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยการเข้าร่วมกิจกรรมอะเมสซิ่ง ไทยแลนด์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ หน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาทิเช่น การช่วยเผยแพร่สัญลักษณ์ Amazing Thailand ในสินค้าต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวย หรือเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ ในรายการต่าง ๆ สำหรับประชาชนทั่วไป การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ ต้องการให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยเพื่อที่รายได้จะได้อยู่ในประเทศไทย และต้องการให้ประชาชนไทยทุกท่าน ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีโดยการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ดูแลบ้านเมืองของเราให้สะอาด ดูแลต้นไม้ไม่ทิ้งขยะ รวมทั้งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยให้เขาได้รับความประทับใจกลับไปเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยของงเรา ทั้งนี้หากเราได้ความร่วมมือที่ดีจากประชาชนคนไทยทุกคนแล้วงานอะเมสซิ่ง ไทยแลนด์ ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คงจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนที่มาขององค์ประกอบ
ดวงตา เป็นองค์ประกอบที่สื่อความหมายของความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดีที่สุดทั้งความสนุกสนานความมหัศจรรย์ที่ได้พบเห็น และบอกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าดวงตานี้ว่า น่าจะไปสัมผัสด้วยตนเองเพียงไร
ลายเส้น ใช้ความอ่อนช้อยของเส้นโค้งอันเป็นลักษณะลายเส้นของจิตกรรมไทยโดยการนำมาดัดแปลงให้เรียบง่าย และร่วมสมัยมากขึ้น
สีเหลืองทองบนพื้นดำ เป็นสีที่ใช้ในงานจิตกรรมลงรักปิดทองของไทยบนพื้นสีดำสนิทแสดงถึงความละเอียดประณีต การใช้สีทอง มักจะเลือกใช้ในงานที่ต้องการความรู้สึกสง่างามมีคุณค่าถือเป็นแบบอย่างเฉพาะตัวของช่างฝีมือไทย
สีสันตัวอักษร ตัวอักษร AMAZING ออกแบบให้สีแตกต่างกัน เลือกใช้โทนสีสดสีตัดกัน เพื่อสื่อความหลากหลายและสนุกสนาน เช่นเดียวกับนิสัยรักสนุกของคนไทยที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสีสดในเครื่องแต่งกายของคนไทย เช่น ผ้านุ่ง ชุดลิเก หรือริ้วธง ที่ประดับประดาในงานรื่นเริงประจำปี
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการอะเมสซิ่ง ไทยแลนด์
ในอันดับแรกจะเป็นเรื่องของรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่คาดว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก จะมีการจ้างงานมากขึ้นเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความน่าสนใจและคุ้มค่าต่อการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึงการมาลงทุนในเมืองไทยเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะตามมาภายหลังอีกด้วย ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะทำให้ท่านเกิดความเครียดการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมืองไทยของเรามีสิ่งที่สวยงามน่าสนใจรอให้ท่านค้นพบท่องเที่ยว เยี่ยมชม หรืออาจแสวงหาความรู้จากการเดินทางให้ลูกหลานของเราได้ทราบถึงคุณค่าของประเทศไทยของเราอีกหลายแห่งไม่แพ้ต่างประเทศเลยทีเดียว.
" ว.แหวน " เรียบเรียงจาก ข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย